Karakó-völgyhíd

Karakó-völgyhíd
A történelmi Magyarország legszebb vasútja a Csíkszereda-Gyimesbükk vonal 25 ezrelékes emelkedőivel, esetenként rendkívül kis sugarú, legfeljebb 250 máskor viszont 4000 méteres íveivel, 140 hídjával és viaduktjával, megannyi átereszével, mély bevágásaival és magas töltéseivel. A pálya 89 százaléka emelkedő vagy lejtő, 44 százaléka pedig ívben vezet. A lóvészi alagút 1012 méteres magasságban keresztezi a Kárpátok fő gerincét. A szépséges, mindkét világháborúban felrobbantott Karakó-völgyhíd 226 méter hosszú és 64,4 méter magas. A Ladók-völgyhíd 94 méter hosszú és 37 méter magas, az Utusalyi völgyhíd 40 méter hosszú és 30 méter magasan vezet.

Karakó egy megállóhely neve, az Ajnádi és lóvészi állomások között. Az impozáns mérető Karakó-hídvölgy Székelyföld egyik kevésbé ismert, elrejtett völgyében fekszik, annak vadregényes környéke fölé magasan kiemelkedik, Csíkszereda felől közeledve már messziről látszik. A Karakó-völgyhíd a Karakó-patak völgyét hidalja át, 64,44 m magasan a Karakó völgye felett, Lóvész település területén. Négy boltozott és három acélszerkezetből állt, központi tartója alul ívelt felső pályás, 102,6 m hosszú, a másik kettő párhuzamos jövő, szintén felső pályás volt. Mindhárom rácsozott acélszerkezetű volt. A völgyhíd felső nyílása felett egy 102,22 m támaszközű szegecselt rácsozatú, két szélső nyílása felett pedig egy 51,36 m támaszközű szegecselt rácsozású vasszerkezetet építettek. A völgyhídhoz az Ajnádi oldalán 3 darab 8 m nyílású, a gyimesi oldalon pedig egy két darabból álló 8 m nyílású félköríves kőboltozat csatlakozott. A pályaszint és a völgyfenék közötti szintkülönbség 64,4 m volt. Az áthidaló szerkezet közbülső alátámasztására két 40 méteres terméskő pillért építettek. A völgyhíd tengelye egyenes, Gyimes irányában 10 ezrelékkel emelkedik. Az építési munkálatok 1895 szeptemberében kezdődtek. A kőpillérek számára 13 m, illetve 14 m mély alapgödröket ástak le. A kőműves munkát olasz szakemberek végezték. A vasszerkezetek szerelése után, 1896 decemberében befejezték a hidat és átadták.

Az Egyeskő szép csúcsait is a közelben találjuk!

Legyél TE is pártoló tagunk!!!

Erdélyi túrák pártoló tagság program

Hasznos a térképen tájékozódni, hiszen Erdély legszebb helyeit találjuk meg rajta!